Cover Image

Kümelenmenin Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Etkisi: Türkiye Mermer İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma (The Effect of Clustering on Sustainability Practices: A Study on Turkish Marble Enterprises)

Published in:İşletme Araştırmaları Dergisi
VerfasserIn:Özlem TUNA
Year of Publication: 2016-03-01
Publisher: Isarder
Language: English
Online Access: DOAJ
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

DOAJ